Styl życia

Dlaczego warto żyć w czystości?

Dzisiejszy świat jest przesycony seksualizacją, począwszy od promowanego stylu życia, scen w filmach, a skończywszy na reklamach znajdujących się nieraz na przydrożnych billboardach. Możemy zadać sobie pytanie, czy w naszej cywilizacji jest jeszcze miejsce na zachowanie czystości seksualnej?

Pismo Święte o czystości.

Pismo święte jest jednoznaczne w kwestii stosunku do czystości seksualnej:

„Nie cudzołóż”– co nakazuje zachowywanie czystości przed i po zawarciu związku sakramentalnego.

Słyszeliście, że powiedziano: «Nie cudzołóż!». A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa” (Mt 5, 27-28)

 „Za przyjemność uważają rozpustę uprawianą za dnia, jako zakały i plugawcy pławią się w swych uciechach, gdy z wami są przy stole. Oczy mają pełne kobiety cudzołożnej, oczy nie przestające grzeszyć, uwodzą oni dusze nieutwierdzone.” (2 P 2, 13-15)

„Umartwiajcie tedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego: wszeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem.” (Kol 3, 5)

„Wolą Bożą jest wasze uświęcenie: powstrzymywanie się od rozpusty,
aby każdy umiał utrzymywać własne ciało w świętości i we czci,
a nie w pożądliwej namiętności, jak to czynią nie znający Boga poganie. (…)
Nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do świętości”
(1 Tes 4, 3-7).

Czym jest czystość?

Według Katechizmu Kościoła Katolickiego: „Osoba żyjąca w czystości zachowuje integralność obecnych w niej sił życia i miłości. Integralność ta zapewnia jedność osoby i sprzeciwia się wszelkiemu raniącemu ją postępowaniu. Nie toleruje ani podwójnego życia, ani podwójnej mowy (por. Mt 5, 37)”.

Jaka jest definicja materialnej nieczystości, nie trzeba przytaczać. Występuje jednak problem z właściwym rozumieniem brudu duszy. Jakie są efekty wybrudzenia? Jeśli się nie przyzwyczaimy do naszego stanu, chcemy szybko zmienić ubrania lub umyć swoje ciało. Jeśli brud padnie na nasze oczy, jesteśmy oślepieni, nie dostrzegamy wyraźnie świata. Przypomnijmy sobie tekst z Ewangelii według św. Mateusza o królu, który wyprawił wesele synowi i kazał wyrzucić osobę bez stroju weselnego. Co by było w przypadku osoby, nie tyle źle ubranej, co całej w brudzie? Czystość nakazuje nam powstrzymywanie się od stosunków seksualnych przed zawarciem związku małżeńskiego, a po jego zawarciu z innymi osobami niż współmałżonek.

Wyzwania.

Problemem grzechu nieczystości jest to, że jego konsekwencji oraz zła jakim jest można nie dostrzec od razu przy popełnianiu tego czynu. W końcu wiąże się z „przyjemnością”. Już dzieci muszą się zmierzyć ze skrzywionym spojrzeniem na seks, jako droga ku dorosłości. Nieraz młody człowiek zderza się ze stwierdzeniem, że kto nie współżył, ten nie może być w pełni mężczyzną, a pozostanie dziewicą może nawet spotkać się z drwiną rówieśników, co prowadzi wręcz do wyścigu, kto pierwszy stanie się „dorosły”. Według statystyk wiek inicjacji seksualnej stale się obniża. Fałszywie jest wpajane – szczególnie młodym osobom – twierdzenie, że seks to okazanie komuś miłości, że z miłości musi wynikać seks, zamiast spojrzeć na to raczej jak na ostateczny owoc sakramentu małżeństwa, którego celem jest przekazanie daru życia.  W naszym społeczeństwie, jeżeli już ktoś kocha, to uważa się to za zielone światło do współżycia seksualnego.

Droga do „wyzwolenia”.

Zauważmy, jak w etyce społecznej – na przestrzeni lat – odmieniało się spojrzenie na to, kiedy seks staje się dopuszczalny. Na początku rewolucji seksualnej w latach 60. próbowano zezwolić na legalizacje stosunków przedmałżeńskich. Dążono do uznania go za swoisty akt miłości. Później stawał się aktem przyjemności w związku. Następnie pozostał samym aktem przyjemności, rozrywką (sex friends), a nawet pewną formą wyrażenia swojej niezależności. Warto dostrzec tę ewolucję (a może raczej degresje) spojrzenia na seks.

„Odpowiednia antykoncepcja daje poczucie bezpieczeństwa […] Uprawiasz tyle seksu, ile chcesz, z tyloma partnerami danej płci, z iloma sobie życzysz. Lesbijskie kontakty nawiązujesz […] wibratory […] – wszystko, na co masz ochotę. O to chodzi w feministycznym seksie.” – tekst z „Krytyki Politycznej”.

Dość popularne są nowe formy relacji, tzw. „sex friends”/”friends with benefits”, opierającej się na znajomości dla seksu, nie polegającej na wchodzeniu w głębszy uczuciowo związek. Na pytanie „Czy coś was łączy?” możemy usłyszeć „Tylko seks”.

Rewolucja seksualna zaczęła się od  walki o dopuszczenie seksu w związkach niesakramentalnych. A jak wygląda obecna zgoda społeczeństwa? Powtarza się – „sex friends”, „przygody w klubach”, „jak mam ochotę to mogę”. W Holandii funkcjonują „teatry seksu” (Cassa Rosso), gdzie spektakl to zwyczajny stosunek seksualny.

Satanizm a seks.

Nie jest tajemnicą, że czarne msze w satanizmie cechują się chociażby orgiami, całkowitym promiskuityzmem (kontakty seksualne pozbawione więzi uczuciowych, podejmowane z przypadkowymi, często zmienianymi partnerami [def.]). Na stronach satanistycznych ludzie umawiają się na zbiorowe współżycie. „Małżeństwa homoseksualne to nasz sakrament”- mówi rzecznik The Satanic Temple.

„Sataniści są zjednoczeni co do spojrzenia na wartość seksualnego wyzwolenia i spostrzegania seksualności jako formę wyrażania siebie, ważną w ich wierze religijnej”. („Satanists are united in their shared values of sexual liberation and viewing sexuality as a form of authentic self-expression important to their religious beliefs.”) – Wydział Psychologii, Uniwersytet Minnesoty.

Chciałem zwrócić uwagę na to w jaki sposób żyją sataniści i jakie jest ich podejście do współżycia seksualnego. Widać, że na przestrzeni lat bardzo zbliżyliśmy się do ich obrazu seksu, tj. każdego z każdym, kiedy tylko ktoś ma na niego ochotę, bez względu na płeć czy wiek.

Grzechy nieczystości i ich konsekwencje:

Można dostrzec, że seks staje się jedynie przyjemnością – jak jedzenie słodyczy –  która przy braku kontroli poprzez antykoncepcje, może skutkować „efektem ubocznym”, tj. dzieckiem. Antykoncepcja to inny problem, jednakże zahaczający o podjęty tutaj temat, gdyż może prowadzić do niewłaściwego rozumienia istoty współżycia. Tym bardziej, że jej formy są dostępne w każdym kiosku. Jak tu pogodzić spojrzenie katolickie na seks, jako drogę do przekazania życia, ze spojrzeniem dopuszczającym antykoncepcję.

1. Masturbacja.

Jesteśmy świadkami masowej kampanii i edukacji promującej masturbację, jako nic złego, a wręcz naturalną potrzebę nastolatków, którą powinniśmy nie tyle tolerować, co akceptować i zachęcać do niej.

„W grupie wiekowej 18-30 lat z pornografii raz w tygodniu korzysta przynajmniej 80% mężczyzn i ok. 30% kobiet […] Średni szacowany wiek pierwszego zetknięcia się z pornografią to 10 lat.”

Konsekwencjami masturbacji jest psychiczne cierpienie, pustka i samotność. Podobnie jak pornografia – przy uzależnieniu od niej –  doprowadza do uszkodzeń w mózgu. Odpowiadając także na argument, opowiadający się za masturbacją, że jakoby u mężczyzn zapobiega chorobom jąder, trzeba zauważyć, że zapewnia to polucja, czyli mimowolny wytrysk nasienia podczas snu.

2. Pornografia.

Już od lat mówi się o ciężkich skutkach oglądania pornografii. Statystyki alarmują o ilości uzależnionych od niej osób i liczbie dzieci, które mają dostęp do materiałów „dla dorosłych”. Brak poszanowania do czystości może prowadzić do oglądania tych szkodliwych treści i masturbacji. Osoby nie rozumiejące sensu unikania grzechu nieczystości powiedziałyby: „przecież to tylko odrobina przyjemności”. Dodatkowo dzieci, oglądając pornografię, kształtują swoje postrzeganie seksu oraz relacji kobieta-mężczyzna.

Naukowcy wskazują, że u osób uzależnionych od pornografii dochodzi do zmian w mózgu, m.in. w przedczołowej korze mózgowej, co może prowadzić m.in do zachowań impulsywnych, zaburzeń koncentracji i pamięci czy utraty zdolności przewidywania niebezpieczeństwa. Jest to bardzo skrótowy opis negatywnych efektów.

3. Duchowe konsekwencje grzechu nieczystości.

Maryja powiedziała bł. Hiacyncie z Fatimy: „Najwięcej ludzi trafia do piekła przez grzechy nieczystości”.  Ponadto w wizjach mistyków zostało im przekazane, że Pan Jezus cierpiał biczowanie, jako zadośćuczynienie za grzechy nieczystości (Luiza Piccarreta, św. s. Faustyna). Każde ulegnięcie pokusie nieczystości prowadzi do dołożenia cierpień naszemu Zbawicielowi.

4. Konsekwencje.

Przy nieodpowiednim podejściu do seksu – wdrażanemu w życie – konsekwencje są nieuniknione: niechciane ciąże (przy nieposzanowaniu i niezrozumieniu daru życia prowadzą dodatkowo do aborcji), roznoszenie chorób wenerycznych (HIV, kiła, syfilis), nimfomania/satyryzm, masturbacja, uzależnienie od pornografii. To wszystko jest wstępem do kolejnych konsekwencji, jak wzmożona agresja, zaburzenia emocjonalne, zaniżone poczucie własnej wartości, depresja czynegatywne zmiany w mózgu.

Przytaczane wyżej przykłady miały na celu ukazanie, jakie zagrożenia wypływają z niezachowywania czystości. Ulegając naszym instynktowym potrzebom możemy popaść w zniewolenie. Naruszamy naszą godność, popadamy we zezwierzęcenie. Zamiast dostrzegać w drugiej osobie Chrystusa – Świątynie Boga, osoby zniewolone widzą jedynie obiekt zaspokojenia swoich żądz.

Po co zachowywać czystość?

Trzeba podkreślić, że sama seksualność nie jest zła, a pozostająca pod naszą kontrolą i prowadzona zgodnie z nauką Kościoła, jest formą okazywania miłości. „Bądźcie płodni i rozmnażajcie się” (Rdz 1, 28). Warto zwrócić uwagę na fakt, że akt seksualny w małżeństwie pozostaje aktem czystym.

Chciałbym też przytoczyć etymologię słowa „prawiczek”, tak drwiąco dzisiaj interpretowanego. Wzięło się ono z „prawość”, „prawy” i wyraża szacunek jakim chrześcijaństwo otacza dziewictwo. Dziś to przytoczone słowo nie kojarzy się w ten sposób.

A więc po co zachowywać czystość? Po pierwsze by uniknąć opisanych wyżej konsekwencji. Musimy pamiętać, że nasze ciało jest świątynią Boga i naszym zadaniem jest utrzymywanie jej w jak najlepszym stanie. Zachowywanie czystości jest modlitwą ciała do Najwyższego, w odpowiedzi na wielki dar jego przyjścia i zamieszkania w nas.

Kolejnym z celów zachowania czystości jest dbałość o stałość rodziny. Do ilu dramatów dochodzi przez zdrady w małżeństwie – drugi najczęstszy powód rozwodów. Niestałość małżeństw ma bardzo negatywny wpływ na rozwój dzieci i stawia je w grupie podwyższonego ryzyka popadnięcia w problemy psychiczne i problemy w życiu społecznym (zaburzenia emocjonalne, koncentracji, aspołeczność itp.).

Następnie czystość powoduje, że kobieta bądź mężczyzna nie stają się obiektem do zaspokojenia swoich rządz, a realną partnerką/em do dzielenia się życiem, stawania się jednym ciałem w małżeństwie. Czystość mobilizuje nas do znalezienia jak najodpowiedniejszego współmałżonka i poznania go dokładnie. Pomaga nam też w dążeniu do kontroli nad własnym ciałem, by nie sterowały nim pożądliwości, ale nasza wola. Wychowuje nas również w samodyscyplinie i nieuleganiu własnym rządzom.

Co więcej, zachowywanie czystości może zaprowadzić nas do postrzegania współżycia seksualnego jako daru, służącego do zjednoczenia z drugą osobą w małżeństwie, czyli patrzenia przez pryzmat miłości. Gdyby zachowywanie czystości nie miało znaczenia, nie byłoby tak podkreślane w Piśmie Świętym, a tylu Świętych nie decydowałoby się na życie w dziewictwie (św. Cecylia, św. Agnieszka, św. Klara).

Żyjemy w dobie kryzysu moralnego, gdzie wyżej omawiane wartości są podważane. W Polsce funkcjonują jednak wspólnoty mające na celu promowanie życia w czystości np. „Ruch Czystych Serc”. „W Bożych planach tylko w małżeństwie seks może wyrażać bezinteresowny i wzajemny dar z całego duchowo-cielesnego bogactwa męża i żony, w Jezusie Chrystusie na zawsze” -RCS.

_ _ _

Na co dzień autor artykułu – Witold Kamiński – jest studentem i działa w Akademickim Stowarzyszeniu Katolickim Soli Deo.

_ _ _

Źródła:

https://www.wprost.pl/kraj/10092671/twoje-dziecko-tez-to-robi-statystyki-dotyczace-ogladania-pornografii-sa-przerazajace.html

https://www.przewodnik-katolicki.pl/Archiwum/2003/Przewodnik-Katolicki-5-2003/Przewodnik-liturgiczny/Nie-cudzoloz

https://www.korektortekstu.pl/blog/co-to-znaczy-nie-cudzoloz

https://liturgia.wiara.pl/doc/3406777.Nieczystosc

http://mateusz.pl/mt/jsz/03.htm

https://avigon.pl/blog/rozwod-dziecko-jak-wyglada-kontakt-z-dzieckiem-po-rozwodzie

https://adonai.pl/czystosc/?id=250

https://krytykapolityczna.pl/kultura/czytaj-dalej/o-co-chodzi-w-feministycznym-seksie/

https://dziecisawazne.pl/pierwszy-seks-fragment-ksiazki-rozwoj-seksualny-dzieci/ https://osrodkiterapii.pl/coraz-nizszy-wiek-inicjacji-seksualnej-jak-to-wyglada-w-polsce-i-innych-krajach/

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14681994.2021.1994550

http://pietrasdawid.pl/kazania-konferencje/pisane/cnoty-i-grzechy-glowne/o-grzechu-nieczystosci

http://www.kasinawielka-kaplicanabrzegu.pl/oredzia-o-czystosci-konsekwencje-grzechu-nieczystosci/

https://rcs.org.pl/o-nas/czym-jest-rcs/